Bilder om mina böcker och bilder som som berättar om äldre tider

Min första bok Matilda 24 ggr med barn kom ut 2008. Den här boken nuddar på 1850 talet och beskriver hur nödåret 1867 påverkade Matildas familj. Martilda f 1863 överlevde men inte hennes fem syskon. Matilda blev bortgift som sexton åring och blev trots sitt ansträngande liv 91 år. Hon blev av stor betydelse för sin släkt och sina medmänniskor

Matildas liv efter alla födslar. Här har jag berättat hur Matildas liv blev efter sista barnets födelse 1809 fram till hennes död 1954. Hon hade tung år när första barnet Isak med stor familj dog år 1926. året efter dog hennes make Johan. Trots sorger levde hon i förtröstan på att hon levde inför den allseendes blick. Det finns hopp och tröst i bokens ord. 

Den tredje boken handlar  om min farmor och hennes liv. Som hon gjorde så har fler kvinnor i  övriga Sverige gjort. Kvinnan lott var inte enkel. De var starka. 

I den här boken finns uppgifter om hur förnödenheter ifrån södra delen av Sverige hjälpte bygden under nödåret 1903  

Vävnaden Matilda som jag vävt själv pryder pärmen på Diktsamlingen "TIll DIG in i känslan ger livet ro"

Med pennar pressar jag

upplevda sekvenser

föser dem mot branten

för att se dem förintas

när orden de rätta

ristas ner på arket

och dalar ner

i försoningens hav

 

Med hjälp av den här ABC boken på finska lärde sig våra förfäder och förmödrar att läsa och lära sig Luthers lilla katekes.

En i familjen lärde sig att läsa och lärde ut sedan till de övriga

 

 

Kvällens ro

Solen lyser

bladen leker vinden smeker allt

leker fram en stilla ton

av liv i varje träd

Vinden viker bladen vilar varsamt

Allt är stilla ro

 

 1