Bilder om mina böcker och bilder som som berättar om äldre tider

Med pennan pressar jag upplevda sekvenser föser dem mot branten för att se dem förintas  när orden de rätta ristas ner på arken och dalar ner i försonngens hav

Matildas liv efter alla födslar. Här har jag berättat hur Matildas liv blev efter sista barnets födelse 1809 fram till hennes död 1954.

Den tredje boken handlar  om min farmor och hennes liv. Som hon gjorde så har fler kvinnor i  övriga Sverige gjort. Kvinnan lott var inte enkel. De var starka. 

Vävnaden Matilda pryder pärmen på Diktsamlingen

TILL DIG in i känslan ger livet ro.

Med hjälp av den här ABC boken på finska lärde sig våra förfäder och förmödrar att läsa och lära sig Luthers lilla katekes.

En i familjen lärde sig att läsa och lärde ut sedan till de övriga

 

 

Kvällens ro

Solen lyser bladen leker vinden smeker allt leker fram en stilla ton av liv i varje träd Vinden viker bladen vilar varsamt

Allt är stilla ro

 

 1