Bilder om mina böcker och bilder som som berättar om äldre tider

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Den första bron mellan byn Mukkajärvi och byn Mukkavaara byggdes år 1925 Nu kunde man enklare komma till sina grannar under alla årstider.

Senare lades en ny stor trumma istället för denna bro.  Bilden är målad av Ida Rytiniemi , barnbarn till Matilda. 

Omslagsbilden på min rapport kring forskning om skolans utveckling  i min hembygd 1853 - 1953
På bilden syns lärarinan Nanna Rönnkvist som fått besök av lärarkollegor på skidor från grannbyarna. 

I huset till vänster fanns skolsalen i den bortre delen  


Här en  bild av den nya bron med en stor trumma. Bilden är målad  från sjön  Lehtojärvi som den kallas allmänt   eller Mukkajärvi. Den sjön som ursprungligen var lika stor som sjön Pirttijärvi innan olyckan med vattnet som började gräva sig genom rullstensåsen och bildade därmed denna å.  

Åskväder på gång. Målad av min mor Kajsa

När våren kommer

När krafter  är på gång 

i oss människor 

 

bryter livet fram trots is.

Trots sprickor i livet går livet vidare

Så för oss på 2000-talet.

Så var det för våra förfäder. 

Så har det varit från tidernas begynnelse

Liv, var är din början.

I varje öga,

i vaje själ som ser det vackra

även i is som bildar mönster.

2