Jag är i  olika sammanhang på olika orter och berättat om Matildas liv. Många kvinnor men även män kommer då fram efteråt och berättar att deras  egen mor, mormor eller farmor också fött många barn. Jag noterar en viss förlägenhet över att den äldre generationen av kvinnor har fått bära och föda  fram många liv.  Istället borde vi våga vara stolta över att skapelsen har gett dem krafter att orka. Visst det var inte enkelt och lätt  för kvinnan då , men vi kan fundera på  om inte nutids kvinnan har det tungt på ett annat sätt i en tid som inte ger oss en naturlig rytm att leva efter.

 

Hälsning

Jag beklagar att jag får e-post i min gästbok utan meddelanden från någon  utländsk avsändare. Det är en skadlig webbplats som försöker komma in. Jag  bevakar sådant och ta bort det. 

tyrahelena.lindstrom@telia.com  

Morgonbön.

När dagen höjer sig

lockande fram ur horisonten

med flammande sken.

Då lägger jag min hand

i din

lyfter min blick

mot din dag

reser mig sakta

går mötande Dig i varje stund

i dagens ljus.

Bevara mig så.

 

Någonstans

överallt

möter du mig.

Ur dina ord ur din skapelse

låter du mig ösa

allt jag behöver

Tack min uppehållare

 

 

 

 

 Ljudböcker

2017-04-17

Mina tre böcker är inlästa som talböcker till synskadade. De finns till utlåning på biblioteken.  Jag har även själv läst in bok 1 och 2  till ljudböcker. Jag har enstaka band kvar till försäljning hos mig. Maila, ring eller skriv. Min adress är Rödbetsgatan 29  754 49 Uppsala

 

 

1809 - 2009

Hela året 2009 har den så kallade  rikssprängningen firats med flera evenemang. Året 1809 förlorade  Sverige Finland.

Tornedalingarna kom i kläm eftersom gränsen blev dragen mitt i ett gemensamt språkland.

När jag varit ute och presenterat  min bok har jag kunnat berätta bakgrunden till att det i min bok finns enstaka repliker på (finska) meän kieli.

Konsekvenserna av gränsdragningen för folket  framgår på några ställen i min berättelse. Under  perioden som boken handlar om, med start ifrån I850-talet, levde människorna med det finska språket som det självklara och naturliga

 

Den Svenska psalmboken på finska som kom ut 2002 har sina rötter i Tornedalen.  Hela 1800-talet sjöngs det i Tornedalen enbart ur finska psalmboken. Så småningom började några präster översätta svenska psalmer till finska för att församlingsborna skulle kunna sjunga samma psalmer men på olika språk samtidigt. Under 1900-talet har Tornedalen   haft Boremans psalmbok Boremanin virsikirja och Luleå psalmbok Lulajan virsikirja.

Februari 2019

Den 17 februari höll jag  ett föredrag med titeln " från rökstuga till bondgård" i  Tornedalsföreningens regi. jag kunde berätta  om rökstugans tid under 1700 talet. Sommaren 2018 fick jag se en rökstuga eller rökpörte i Jänkisjärvi. Jag har varit in i detta 1700-tals hus tidigare och  nu var Tomas som äger huset hemma. Han har lyssnat på den äldre generationen och kunde visa på rökhålen på husets kortsidor. När det blåste från sjösidan drogs röken ut genom skogssidans hål och tvärtom. Vi kan ana att det blev rökigt och detta bidrog till att många fick besvär med ögonen. Däribland nämns det om den första organisten Pontin i Övertorneå kyrka  att han led av en viss blindhet på gamla dagar. Jag har  visat en del förklarande bilder om folkmängden och berättat, hur och varför våra byar i Tornedalen kom till. Under den perioden som gården Mukkavaara kom till kom ochså andra byar till. Människorna sökte sig till sjöar som de kände till. Där kunde de få fisk ur sjön och där började de svedjebränna för att kunna odla framför allt korn. De levde och överlevde genom sin kunskap att ta vara på det som naturen bjöd på. Inget övrflöd men det levde trots allt ett gott liv i gemenskap där de var beroende av varandras stöd.

Nu blommar snödropparna vid husets vägg och på gargets solsida här i   Uppsala,

Jag  hann ut på en rejäl skidtur i djupsnön innan vädret vände och den härliga snön började smälta.  Våra förfäder och förmödar i min fjärde bok kämpade i snön och kylan på ett helt annat sätt än  vi i vår tid. Med träspadar skottades snön undan. De tog vara på snöns isolerande effekt genom att skotta den kring huset. Med egen tillverkade träskidor tog de sig fram genom djupa skogar och över sjöar.

Den fjärde bokens titel är Från Anna och Adam till Matilda Nybyggarliv i Tornedalen från 1732 - 1880. Boken har 231 sidor som bland annat innehåller  de första kartorna och handlingarna över  Lantmäteriets registrering 1780 av nybygget Mukkavaara.  Boken kostar 200 kronor plus porto.

  Jag har arbetat med att fullfölja den dokumentära berättelsen  om den lilla byn Mukkajärvi i Tornedalen. När jag berättar om min barndoms  by,  ger jag samtidigt en bild av hur nybyggarna hade de i alla byar i  den dåtida Övertorneå församling. Ja, så här var det i hela Norrbottens inland.  Byn startades år 1732 av en soldaten Lorf som blev den första bosättaren. Efter honom kom  Annas  föräldrar som ordnade så att hon fick sin man i Adam. Jag vill  beskriva hur människorna hade det när de flyttade hit till skogarna, hur det bröt upp mark, skaffade sig nya  möjligheter till liv och leverne under tunga och svåra förhållanden, sett ur vår synvinkel. Det är en  spännande historia om hur de levt och överlevt på Mukkavaara backen och de övriga  byarna. Nu har jag även fått med de övriga gårdarnas tillkomst Jag har fördjupat mig i kyrkoböcker med mera och kommit över  till 1800-talets början.  Då hände  katastrofen med sjösänkingen. Kring samma tid  hände den större katstrofen när Torneälven blev gränsälv till det kejserliga Ryska riket år 1809 .

Jag har efter mycket letande fått fatt i den första nybyggaren av Pirttijärvi by samt många andra itressanta händelser i människors liv som jag kan läsa mellan alla noteringar som finns i husförhörsböckerna. Allt har jag inte fått med i den här boken - Möjligt är att det kan bli en novellsamling av resterande material.

 

Välkommen att beställa mina böcker 

 "Matilda 24 ggr med barn."  (Jag har tryck en ny upplaga av den.)

"Matildas liv efter alla födslar"  

" Matildas sonhustru hur kunde hon?"  

 Jag har exemplar kvar av dessa tre. Prisuppgift efter kontakt med mig. 

 Obs: De här tre första böckerna finns till försäljning enbart hos mig. Maila eller ring tyrahelena.lindstrom@telia.com    tel: 018/25 92 38  070/536 14 78

 

När jag har vistats i Tornedalen under somrarna möter jag  både gamla och nya läsare. Det är glädjande att höra månniskor berätta hur mina skrivna ord kan bygga upp dem i deras självkänsla och identitet. När vi lär känna våra rötter, något om våra förfäders och förmödrars liv så växer förståelsen för våra egna liv. Jag har fått bekräftelser på att berättelsen kring Matildas liv och omständigheterna i Tornedalen har förankrat människor i deras egen historia och deras inre liv.

Vi Tornedalingar behöver komma ut ur garderoben och släppa våra känslor över vår härkomst och svårigheterna med att möta andra och nya kulturer i vårt land - Vårt första språk meänkieli är som modersmjölken.När vi återupplivar,erövarar och använder det så ger det oss glädje och kraft.  

Jag  att jag ordnat med en tydligare gravsten på Matildas och Johans grav.  Där fanns tidigare en sten över deras son Abraham med hustru. Jag har efter samråd med gravrättsinnehavaren Anneli fått förse graven med en  likadan  sten som Abrahams och Naimis. Nu kan alla som undrar hitta Johan och Matildas grav. Deras namn födelseår och dödsdatum finns på gravstenen. Familjegrav står det på gravstenen.  Förmodligen är deras nio  barn  som dog mellan åren 1888 - 1926 också gravsatta här. Där blev deras äldsta son min farfar begravd1926  Det här är en av de äldsta och största gravarna på Övertorneå kyrkogård.Deras grav finns vid den norra ingången omedelbart till vänster. En bild av gravstenen finns på bildsidorna i den tredje boken. Bilden är tagen av Marianne Berglund.

Tyra Helena Lindström är mitt författarnamn. Under min barndoms och ungdomstid kallades jag för Tyra med efternamnet Mukkavaara.  När jag var något över 20 år började några av misstag kalla mig för Helena som är mitt andra namn. Detta misstag borde jag ha stoppat  på en gång, men insåg inte då följderna av att mitt tilltalsnamn blev ändrat. Därför har jag kallat mig för Tyra Helena när jag tjänstgjort som präst i min hemförsamling Övertorneå. Jag är känd som Tyra i min hembygd. 

I kretsar utanför Norrbotten däribland Uppsala är jag känd både som Helena Svensson och Helena Svensson Lindström.

När jag gav ut min första bok valde jag  därför Tyra Helena Lindström som mitt författarnamn.

Jag är född och uppvuxen i Tornedalen i den lilla  byn Mukkavaara med tre gårdar. På en halv kilometers avstånd finns  byn Mukkajärvi med sju gårdar. På ytterligar en kilometers avstånd ligger byn Pirttijärvi, där det finns  fem gårdar. I min barndom var varje hus och gård bebodd.  Under mina skolår bodde det kring 70 personer i dessa tre byar som hade  gemensam skola.  När vi skriver år 2017 är endast  tre hus bebodda året om och bebos av  en eller två personer. De som vuxit upp här har flyttat till större orter för sin försörjning. Men under sommaren återvänder många och njuter av den skönhet och stillhet som råder här. När man reser  från Övertorneå mot Korpilombolo cirka 2 mil så svänger man till vänster efter skylten Jänkisjärvi Mukkajärvi.  Efter 9 kilometer finns byn Jänkisjärvi ovh efter ytterligare 9 km finns  Mukkajärvi. Centralorten Övertorneå Matarengi  ligger  vid Torneälvens strand och på andra sidan älven syns det vackra berget Avasaksa . År 1809 blev Torneälven gränsälv mellan Sverige och Finland.

Boken Matilda 24 gånger med barn kom ut i november 2008. Boken handlar om min farfars mor Matilda som levde mellan åren 1863 - 1954.  Jag hann uppleva Matilda under hennes sista fjorton år eftersom hon bodde i det hus som låg etthundra meter från  mitt barndoms hem. 

Många blir frågande inför bokens titel: kan det vara möjligt ? hur orkade hon? osv. Det var också mina frågor när jag bestämde mig på 1980-talet att gräva djupare i hennes liv. Min viktigaste uppgiftslämnare har varit Matildas sextonde barn, yngsta dottern Kaisa Maria. Genom Kaisa Maria fick jag berättelserna om händelserna med barnen som föddes i slutet på 1800-talet men hon hade inte namnen på de barn som dött långt före hennes egen födelse.  När jag enligt kyrkoböckerna gjorde en uppställning av barnens födelsetider och dödsdatum samt konceptiontiderna så kunde jag konstatera att det stämde att Matilda  varit med barn 24 gånger. Enligt Matildas egna ord har hon stolt berättat att hon  aldrig varit tom ett helt år. I min uppställning över barnen, längst bak i bägge böckerna,  finns   utrymme för ofullgågna foster. Det vill säga missfall i olika stadier.

Mina böcker vill visa hur kvinnornas liv var under slutet av 1800- talet och en tid in i 1900-talet. Så  här var kvinnors öde både i slott och i koja.  

När jag blev pensionär år 2005 fick jag tid att fullfölja mina efterforskningar och göra en dokumentär berättelse  av materialet.

Det har varit spännande att söka i husförhörsböcker, dop, vigsel och begravningsböcker. Jag har också snubblat över äldre människor ifrån Tornedalen som kunnat ge mig  minnesbilder ifrån sin barndom.

Allt detta har bidragit till min vilja att beskriva hur människor levt i harmoni och glädje trots att deras förhållanden har varit helt annorlunda än våra.  Många yngre läsare har uttryckt sin glädje över att få en bild av livet i Tornedalen för 100- 150 år sedan. Så här var det även på andra håll i Sverige på den tiden, men snön och kylan och de stora avstånden i norr ställde annorlunda krav på vardagen.

Jag avslutade den första  boken om Matilda efter det att hon fött sitt sista barn år 1908. Sedan fortsatte jag med att berätta om Matildas liv efter alla födslar fram till 1954 då hon avled.Den boken blev utgiven i december 2010.

Jag hade gott om oskrivet material efter de två första böckerna och  jag började formulera  en tredje bok om Iikka och Fiia som efter 1903 blev närmaste grannar till Matilda och Johan. Jag fick lov att forska fram fler  omständigheter kring byn och om hur samhället fungerade i början av 1900 talet fram till 1940 talet. I juni 2014 kom boken om Iikka och Fiia från tryckeriet med titeln "Matildas sohustru hur kunde hon "  Boken handlar om min farfars mor som inte mäktade med att stanna kvar på gården när hennes man avled 1926 och när de fullvuxna sönerna ville styra på gården. Fyra år efter hans död flyttade hon till en äldre änkling som hade vuxna barn. Den här boken ger också en bild av hur det var under böjan av 1900-talet i Tornedalens glesbygd.