Det första huset på 1700-taletoch Matildas och Johans nya hus

 

Det här huset byggde Matildas man Johan klart under 1880 talet.

Taket består av spån som de själva tillverkat på gården.

I mitten syns  förstukvisten som kallas för kuisti på meän kieli. De dubbla dörrarna går inåt vilket gör det möjligt att öppna dörrarna och skotta sig ut om mycket snö har fallit eller blåst mot dörren.

Ifrån förstukvisten går det en dörr till pörtet, en dörr till salen och en dörr rakt fram till det lilla mjölkköket. Ifrån förstukvisten leder ochså en trappa upp till vinden.

I det här huset  födde Matilda de flesta av deras barn.

Numera är huset förändrat i sitt yttre utseende. Den fina förstukvisten är ersatt med en veranda. Rummet till höger som rymmer det så kallade pirtti meänkieli, eller pörtet på svenska, är oförändrat. Där finns den vacker utformade spiselmuren som var värmekälla och hade matlagningsplats vid den öppna elden och i spiselmurens ugn.  Till vänster finns salen finrummet. Numera utan den spiselmur som värmde upp rummet vid behov.

Huset blev rökskadad 2014 av en mindre glödbrand. Men Matildas och Johans barnbarn Ivar håller på och reparerar det lite i sänder. Förhoppningen är att nästa generation vill  ta tillvara detta timrade hus som handlar om byggnadskonsten för 150 år sedan.  

När äldsta barnet Isak  gifte sig flyttade han byns äldsta hus (som låg i vinkel till detta hus) till en ny  plats c:a hundra meter från hans föräldragård.

De timrade husen går att plocka ner timmerstock för timmerstock och sedan bygga upp det på nytt på det grundstenar som man också flyttade.

Senare utökande han huset med en  tillbyggnad ochså i timmer. De timrade husen håller värmen på vintern och är svala att vistas under  sommarvärmens tid. 

Timrat Tornedalshus